Table of Contents
Help
24h hospitalisations in Norway 24h hospitalisations in Norway
 

Aktivitet - Til og med 2. tertial 2012
D:/ftp/Cognos Filer/aktivitet_nasjonal_uten_innmåte_2012_2_tertial_v2.mdc Aktivitet
Til og med 2. tertial 2012 D:/ftp/Cognos Filer/aktivitet_nasjonal_uten_innmåte_2012_2_tertial_v2.mdc

Aktivitetsdata 1998-2009 - Kube som er tatt i bruk fra og med mars 2013
D:/ftp/Cognos Filer/aktivitet_nasjonal_uten_innmåte_fram_til_2010l_v3.mdc Aktivitetsdata 1998-2009
Kube som er tatt i bruk fra og med mars 2013 D:/ftp/Cognos Filer/aktivitet_nasjonal_uten_innmåte_fram_til_2010l_v3.mdc

Aktivitetsdata fra og med 2010 - Kube tatt i bruk fra og med mars 2013 Aktivitetsdata fra og med 2010
Kube tatt i bruk fra og med mars 2013

Befolkningens bruk - Til og med 2009 Befolkningens bruk
Til og med 2009

Foreløpige månedlige ventelistetall - Nytt fra 2012: Kube med månedens ventelistetall. I 2011 var dette kuben med foreløpige ventelistetall. Foreløpige månedlige ventelistetall
Nytt fra 2012: Kube med månedens ventelistetall. I 2011 var dette kuben med foreløpige ventelistetall.

Helse Nord RHF- ISF med rater - Helse-Nord, ISF med rater, bestilling fra Helse Nord i 2010. (Årlig kube)
Til og med 2009 Helse Nord RHF- ISF med rater
Helse-Nord, ISF med rater, bestilling fra Helse Nord i 2010. (Årlig kube) Til og med 2009

Helse Nord RHF- ISF opphold - Helse Nord til og med 2. tertial 2010(Tertialkube) Helse Nord RHF- ISF opphold
Helse Nord til og med 2. tertial 2010(Tertialkube)

Helse Nord RHF - pasientstrømmer - Helse Nord til og med 2. tertial 2010 Helse Nord RHF - pasientstrømmer
Helse Nord til og med 2. tertial 2010

Helse Nord RHF - Pasientstrømmer med rater - Helse Nord, til og med 2009 Helse Nord RHF - Pasientstrømmer med rater
Helse Nord, til og med 2009

ISFdata - Til og med 2. tertial 2013

isf_pafi_2012_3_tertial_v3 ISFdata
Til og med 2. tertial 2013 isf_pafi_2012_3_tertial_v3

Offisielle månedlige ventelistetall - Kube som publiseres på RHF sine sider med en måneds etterslep. Siste gang oppdatert med tall for desember 2011. Vil ikke oppdateres med nye tall
Kuben er oppdatert med nye tall for OUS de 20.12.2012 Offisielle månedlige ventelistetall
Kube som publiseres på RHF sine sider med en måneds etterslep. Siste gang oppdatert med tall for desember 2011. Vil ikke oppdateres med nye tall Kuben er oppdatert med nye tall for OUS de 20.12.2012

Pasientstrømmer Helse Øst - Til og med 1. tertial 2007 Pasientstrømmer Helse Øst
Til og med 1. tertial 2007

Print Settings - Må ikke slettes Print Settings
Må ikke slettes

Psykisk helse for voksne, døgnopphold Psykisk helse for voksne, døgnopphold
 

Ventelistedata Helse Midt-Norge - Ventelistedata til og med desember 2010
Ventelistedata Helse Midt-Norge
Ventelistedata til og med desember 2010

Ventelistedata Helse Øst - Ventelistedata t.o.m. Juli 2007
Ventelistedata Helse Øst
Ventelistedata t.o.m. Juli 2007

Ventelistedata Helse Sør - Ventelistedata t.o.m. Juli 2007 Ventelistedata Helse Sør
Ventelistedata t.o.m. Juli 2007

Ventelistedata Helse Vest - Ventelistedata til og med 3. tertial 2010 Ventelistedata Helse Vest
Ventelistedata til og med 3. tertial 2010

Ventelistedata Sør-Øst - Ventelistedata til og med desember 2010 Ventelistedata Sør-Øst
Ventelistedata til og med desember 2010

Ventelistetall, hele landet - Ventelistetall for internt bruk for Geir Ivar Ventelistetall, hele landet
Ventelistetall for internt bruk for Geir Ivar

Ventelistetall, hele landet med passord - Ukorrigerte ventelistetall Ventelistetall, hele landet med passord
Ukorrigerte ventelistetall

If you require assistance accessing any of these cubes, please contact your administrator.
You are connected to: SRV-WIN-WEB-201:8010
Cognos Cognos
Copyright (C) 2006 Cognos Incorporated. All rights reserved.
Cognos (R) and PowerPlay (R) are trademarks of Cognos Incorporated.